آزمایشگاه ویروس شناسی نرسی

آسیب‌شناسی یا پاتولوژی (به انگلیسی: Pathology) شاخه‌ای از علوم پزشکی است که در خصوص تأثیر بیماریها و آسیب‌ها در سطح بافتی و سلولی و مولکولی بحث می‌کند و شامل مطالعه فرایند بیماری در یک اندام یا تمامی بدن برای شناخت ماهیت و علت‌های آن است. آسیب‌شناسی به دو شاخه اصلی آسیب‌شناسی تشریحی و آسیب‌شناسی بالینی تقسیم می‌شود.

آزمایشگاه نرسی در سال 1345 با هدف ارائه خدمات تشخیصی عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی به بیماران و راه اندازی تمامی آزمایش ها و خدمات مورد نیاز آنان جهت تشخیص و درمان به موقع و ارتقای سطح کیفیت زندگی ایشان در حد امکان، توسط مرحوم دکتر پرویز فرشچی در میدان شهدا تاسیس شد. از سال 1385 این آزمایشگاه با تغییر پروانه به آزمایشگاه پاتوبیولوژی تغییر یافت.